Day: 21 Mehefin 2016

Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

Posted on 21 Mehefin 2016 by Claire Sanders

Iechyd meddwl yw un o faterion pwysicaf yr oes sydd ohoni. Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl, ac ni ellir gorbwysleisio’r effaith a gaiff ar unigolion a chymdeithas. Mae cyfryngau cymdeithasol a blogiau’n benodol yn ffyrdd poblogaidd i rai sy’n byw gyda salwch meddwl rannu eu profiadau a lleihau’r stigma.
Read more