Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Heulwen yr haf yn disgleirio ar ein syniadau a’n partneriaethau

Yn wyrthiol, mae Cymru wedi gweld rhywfaint o haul yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rydym wedi bod yn manteisio ar y ffenomenon prin hwn drwy daflu goleuni ar ein partneriaethau arloesol.

Dros y pedwar mis nesaf, byddwn yn arddangos ein syniadau ac ymchwil mwyaf disglair, gan ddod â rhyw 20 o ddigwyddiadau Prifysgol Caerdydd ynghyd o dan ymbarél – neu barasol, efallai – yr Haf Arloesedd.

Mae Gwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd, a gynhelir bob haf, yn arddangos ein llwyddiannau. Bydd y cinio, ar 22 Mehefin, yn dathlu pum prosiect anhygoel sy’n rhychwantu ein tri Choleg.

Mae’r Haf Arloesedd yn cynnwys amrywiaeth eang o ddigwyddiadau arloesedd, o ddyddiau hacio i seminarau a gweithdai. Rydym am i bawb gymryd rhan.

Tu hwnt i’r dathliadau tymhorol, hoffwn ddiolch o galon i’n staff academaidd am eu hymdrech diflino i ganfod arloesedd drwy gydol y flwyddyn. Diolch hefyd i’n staff proffesiynol sy’n helpu ein hymchwilwyr blaenllaw i feithrin cysylltiadau hirdymor gyda’n partneriaid allanol, hyrwyddo cwmnïau deillio a busnesau newydd, a datblygu Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth.

Fel y dengys ein holl brosiectau, mae arloesedd yn broses agored a chydweithredol. Bydd datblygu Campws Arloesedd y Brifysgol gwerth £300m yn ein galluogi i wneud rhagor. Mae agoriad swyddogol Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd wedi rhoi bri cynyddol y Brifysgol ym maes arloesedd yn gadarn ar lwyfan y byd. Mae hynny’n rhoi rheswm da dros gael Haf o Ddathlu.