Day: 20 Mehefin 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mehefin 2016

Posted on 20 Mehefin 2016 by Mark Williams

Nodwyd nad oedd dull ffurfiol o gyflwyno gweithgareddau’r Ganolfan Lled-ddargludyddion i’r Bwrdd ar hyn o bryd. Cytunwyd y dylai’r Bwrdd gael adroddiadau chwe misol am gynnydd a gweithgareddau’r Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Cynhelir y gweithdai strategaeth olaf ar 28 Mehefin 2016 ac roedd aelodau’r wedi’u gwahodd Bwrdd i fynd i un o’r ddau weithdy. Nodwyd bod
Read more