Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Y broses addasu a chlirio

Rhan o’m portffolio yw sicrhau bod y Brifysgol yn derbyn nifer priodol o israddedigion ac ôl-raddedigiono’r DU a thu hwnt a fydd yn elwa o gael addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Er mai drwy’r brif broses ymgeisio yr ydym yn derbyn y rhan fwyaf o’n myfyrywr, mae rhai o’r lleoedd yn cael eu llenwi drwy’r broses Addasu a Chlirio.  Mae’n gyfnod arbennig o bwysig i’n myfyrwyr ac i ninnau ac mae hefyd yn gyfnod hynod o brysur. Bydd myfyrwyr sydd am gael lle drwy’r broses glirio yn ffonio nifer o brifysgolion, yn aml oll yng Ngrŵp Russell, a phenderfynu pa un sy’n eu denu fwyaf cyn cyflwyno eu cais yn ddiweddarach. Mae gan eraill ganlyniadau Safon Uwch gwell na’r disgwyl, ac maent yn edrych i ‘addasu’ i gwrs nad oeddent yn credu y byddent yn gymwys ar ei gyfer.

Y llynedd, ymwelais â chanolfan alwadau ar gyfer cadarnhau a chlirio yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ar ddiwrnod canlyniadau lefel A. Gweithiodd y staff yn y ganolfan alwadau yn ddiflino i sicrhau bod ymgeiswyr yn cael y gefnogaeth orau bosibl ar adeg anodd iawn ar gyfer eu hunain a’u teuluoedd.  Roedd gwybodaeth a dealltwriaeth y staff ynghylch y Brifysgol a phrofiad myfyrwyr yn hanfodol i gynnal y ganolfan alwadau’n llwyddiannus ac edrychaf ymlaen at gynnig gwasanaeth hyd yn oed yn fwy, ledled y Brifysgol gyfan eleni.  Os ydych yn aelod o staff, ystyriwch wirfoddoli eich amser yn y cyfnod prysur a phwysig tu hwnt hwn i’r Brifysgol.