Day: 15 Mehefin 2016

Y broses addasu a chlirio

Posted on 15 Mehefin 2016 by

Rhan o’m portffolio yw sicrhau bod y Brifysgol yn derbyn nifer priodol o israddedigion ac ôl-raddedigiono’r DU a thu hwnt a fydd yn elwa o gael addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Er mai drwy’r brif broses ymgeisio yr ydym yn derbyn y rhan fwyaf o’n myfyrywr, mae rhai o’r lleoedd yn cael eu llenwi drwy’r broses
Read more