Skip to main content

Mehefin 13, 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Mehefin 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Mehefin 2016

Postiwyd ar 13 Mehefin 2016 gan Mark Williams

Nodwyd bod y rhifyn diweddaraf o Herio Caerdydd wedi'i gyhoeddi, a bod cyhoeddiad newydd o'r enw Cartref Arloesedd nawr ar gael hefyd. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi mynd […]

Academyddion Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli

Academyddion Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli

Postiwyd ar 13 Mehefin 2016 gan Paul Jewell

Un o’r gwyliau uchaf ei bri y mae academyddion Prifysgol Caerdydd yn ymwneud â hi yw Gŵyl y Gelli yn y Gelli Gandryll. Yr wythnos ddiwethaf, cafwyd chwe chyflwyniad – dan […]