Day: 13 Mehefin 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Mehefin 2016

Posted on 13 Mehefin 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod y rhifyn diweddaraf o Herio Caerdydd wedi’i gyhoeddi, a bod cyhoeddiad newydd o’r enw Cartref Arloesedd nawr ar gael hefyd. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi mynd i seremoni cyhoeddi’r Proffeswriaethau Brenhinol ym Manceinion ar 6 Mehefin 2016. Nodwyd bod Syr David Grant wedi’i urddo’n farchog am ei wasanaethau ym meysydd peirianneg,
Read more


Academyddion Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli

Posted on 13 Mehefin 2016 by Paul Jewell

Un o’r gwyliau uchaf ei bri y mae academyddion Prifysgol Caerdydd yn ymwneud â hi yw Gŵyl y Gelli yn y Gelli Gandryll. Yr wythnos ddiwethaf, cafwyd chwe chyflwyniad – dan yr enw Cyfres Caerdydd – gan gynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, yn cynnwys Ysgol Fusnes Caerdydd, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Ysgol y Biowyddorau, yr Ysgol
Read more