Day: 31 Mai 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2016

Posted on 31 Mai 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ers i mi ysgrifennu ddiwethaf, mae ymgyrch refferendwm yr EU wedi cyflymu ac yr ydym bellach o fewn mis i’r bleidlais. Fel yr eglurwyd yn fy negeseuon e-bost blaenorol, credaf yn bersonol y gwasanaethir buddiannau Prifysgol Caerdydd orau os bydd y Deyrnas Unedig yn parhau’n aelod.  Boed hynny o safbwynt mynediad at arian
Read more