Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Byddwn yn lansio Yammer ar gyfer staff yr wythnos hon. Teclyn cydweithio newydd yw Yammer a allai drawsnewid sut rydym yn gweithio ac yn dysgu. Gyda thros 6,000 o aelodau staff yn gweithio ar draws dau brif gampws a ledled Cymru, bydd yn ein helpu i gysylltu’n well â chydweithwyr sy’n rhannu’r un buddiannau proffesiynol neu ymchwil.

Rydw i wedi bod yn defnyddio Yammer ers dechrau’r flwyddyn, ac rydw i wedi gweld sut mae’n annog arloesedd. Mae ein hadran wedi sefydlu grŵp ar Yammer sy’n golygu nad oes angen cylchlythyr arnom mwyach. Rydym wedi dod i adnabod ein gilydd yn well yn ogystal â gweithio ar-lein er mwyn rhannu syniadau a chael adborth mewn gofod cydweithredol. Rwyf hefyd wedi gweld enghreifftiau gwych ar draws y Brifysgol o staff yn rhannu ac yn darparu atebion i gwestiynau mewn ffordd hynod effeithlon, craff a chreadigol.

Mae Yammer yn ein hannog i fod yn agored a thryloyw, a gallai wella ein diwylliant arloesol. Drwy annog ymchwilwyr, darlithwyr a staff i ryngweithio a rhannu rhagor o wybodaeth, bydd hyn yn ein helpu i ddysgu oddi wrth ein gilydd ac annog creadigrwydd a chwilfrydedd. Hoffwn annog pob aelod o staff i gael llais ar Yammer, a rhannu syniadau, dealltwriaeth a gwybodaeth.