Day: 24 Mai 2016

Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Posted on 24 Mai 2016 by Claire Sanders

Byddwn yn lansio Yammer ar gyfer staff yr wythnos hon. Teclyn cydweithio newydd yw Yammer a allai drawsnewid sut rydym yn gweithio ac yn dysgu. Gyda thros 6,000 o aelodau staff yn gweithio ar draws dau brif gampws a ledled Cymru, bydd yn ein helpu i gysylltu’n well â chydweithwyr sy’n rhannu’r un buddiannau proffesiynol
Read more