Day: 23 Mai 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mai 2016

Posted on 23 Mai 2016 by Mark Williams

Nodwyd yr uwch-benodiadau canlynol: bydd Dr Andrew Roberts (Pensaernïaeth) yn olynu’r Athro Bob Lark fel Deon Addysg a Myfyrwyr Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg; ac mae Dr Stuart Allen wedi’i gadarnhau’n Bennaeth Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Nodwyd bod yr ymgynghoriad athrawol cyntaf wedi’i gynnal yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Ar sail
Read more


Gweision sifil o bedair gwlad yn ymgynnull

Posted on 23 Mai 2016 by

Ni fu erioed cymaint o angen am arloesedd a thystiolaeth ymatebol, o ansawdd uchel, i lywio’r broses o ddatblygu a mabwysiadu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Felly, pleser o’r mwyaf oedd croesawu dirprwyaeth o rai o weision sifil mwyaf blaenllaw’r DU i’r Brifysgol yn ddiweddar, yn rhan o ddigwyddiad Polisïau’r Gwasanaeth Sifil o dan
Read more