Day: 16 Mai 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mai 2016

Posted on 16 Mai 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y papur diweddaraf am y rhaglen buddsoddi cyfalaf sy’n dangos rhaglen waith mor eang ac uchelgeisiol y mae’r Brifysgol yn gweithio arni ar hyn o bryd. Cafodd y Bwrdd achos busnes i gael gofod ychwanegol ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn yr adeilad newydd gerllaw’r BBC yn
Read more