Day: 9 Mai 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Mai 2016

Posted on 9 Mai 2016 by Mark Williams

Cafodd yr Athro Amanda Coffey ei llongyfarch ar ei phenodiad yn Ddirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd. Bydd yn olynu’r Athro Patricia Price yn y flwyddyn academaidd nesaf. Cafodd y Bwrdd bapur am ysgoloriaethau/bwrsariaethau’r DU/UE. Cytunwyd ar ei argymhellion. Cafodd y Bwrdd bapur am bolisi ffioedd dysgu ac isafswm lefelau ffioedd ar gyfer 2017/18.
Read more