Day: 25 Ebrill 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 25 Ebrill 2016

Posted on 25 Ebrill 2016 by Mark Williams

Nodwyd y byddai Oriel VJ yn cael ei thrawsnewid yn ystod yr wythnos i greu man creadigol.  Prosiect y Stiwdio Fertigol yw hwn sy’n cael ei gynnal ar y cyd gan Gaerdydd Creadigol a myfyrwyr o’r Ysgol Pensaernïaeth. Cafodd y Bwrdd bolisi a chynllun gweithredu Atal y Brifysgol.  Cytunwyd ar nifer o newidiadau. Caiff y
Read more