Skip to main content

Ebrill 18, 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 18 Ebrill 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 18 Ebrill 2016

Postiwyd ar 18 Ebrill 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol lythyr cylch gwaith Llywodraeth Cymru i CCAUC. Nodwyd nad oedd unrhyw beth annisgwyl o ran blaenoriaethau ariannu, ac roedd y llythyr hefyd yn cynnwys cais i […]