Day: 18 Ebrill 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 18 Ebrill 2016

Posted on 18 Ebrill 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol lythyr cylch gwaith Llywodraeth Cymru i CCAUC. Nodwyd nad oedd unrhyw beth annisgwyl o ran blaenoriaethau ariannu, ac roedd y llythyr hefyd yn cynnwys cais i CCAUC weithio mewn partneriaeth â darparwyr i ddatblygu Strategaeth ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru, gan edrych ymlaen dros y degawd nesaf. Cafodd y Bwrdd
Read more