Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 11 Ebrill 2016

  • Cafodd y Bwrdd Gweithredol gyflwyniad gan Adam Cairns, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn amlinellu’r glasbrint strategol newydd, HEART (Cynghrair Menter Iechyd ar gyfer Trawsnewid Rhanbarthol).
  • Nodwyd llwyddiant diweddar Hanner Marathon y Byd a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, a’r ymdrechion sydd eisoes ar y gweill i godi arian mewn perthynas â Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref 2016.
  • Nodwyd ymweliadau diweddar yr Athro de Leeuw â Malaysia a Tsieina, a’r cyfleoedd i weithio ymhellach gyda nifer o sefydliadau.
  • Cafodd y Bwrdd Gweithredol bapur yn dweud sut i gael cymeradwyaeth ar gyfer rhaglenni cyfalaf/mân waith. Cytunwyd y byddai’r broses hon, ynghyd â chyfres o gwestiynau cyffredin, yn cael ei chyhoeddi ar y fewnrwyd.
  • Cafodd y Bwrdd bapur ar gynllun absenoldeb ymchwil y Brifysgol.
  • Nodwyd bod y Brifysgol wedi derbyn prif flaenoriaethau CCAUC ar gyfer dyrannu arian yn 2016/17. Byddai addasiadau ariannu CCAUC yn golygu y byddai Caerdydd yn colli rhywfaint o incwm, ac roedd hyn eisoes wedi’i ystyried yn y rhagolygon.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn

  • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
  • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
  • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata