Day: 11 Ebrill 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 11 Ebrill 2016

Posted on 11 Ebrill 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol gyflwyniad gan Adam Cairns, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn amlinellu’r glasbrint strategol newydd, HEART (Cynghrair Menter Iechyd ar gyfer Trawsnewid Rhanbarthol). Nodwyd llwyddiant diweddar Hanner Marathon y Byd a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, a’r ymdrechion sydd eisoes ar y gweill i godi arian mewn perthynas â Hanner Marathon
Read more