Day: 22 Mawrth 2016

Llwyddiant Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi GW4

Posted on 22 Mawrth 2016 by Paul Jewell

Cafwyd newyddion da yn y gyllideb yr wythnos diwethaf ar gyfer y Brifysgol, pan gyhoeddodd y Canghellor George Osbourne fod consortiwm a arweinir gan GW4 o fusnesau a sefydliadau o bob cwr o Dde Ddwyrain Cymru a De Orllewin Lloegr wedi cael eu dewis i gymryd rhan yng ngham gyntaf Archwiliadau Gwyddoniaeth ac Arloesi (SIAs)
Read more