Day: 14 Mawrth 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mawrth 2016

Posted on 14 Mawrth 2016 by Mark Williams

Gyda thristwch mawr, nodwyd marwolaeth yr Athro Chris McGuigan, a chydnabuwyd ei gyfraniad enfawr i’r Brifysgol, gan gynnwys ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac wrth ddatblygu cyflwyniad REF Caerdydd. Nodwyd bod y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi lansio FLEXIS yn gynharach y diwrnod hwnnw yn yr Ysgol Peirianneg. Nodwyd ymweliad Gareth Davies,
Read more


Menywod talentog ar gyfer Cymru lwyddiannus

Posted on 14 Mawrth 2016 by Helen Murphy

Roedd Dydd Mawrth 8fed Mawrth yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, a hefyd gyhoeddi adroddiad Llywodraeth Cymru ar fenywod mewn STEM, a gafodd ei gyd-awduro gen i a’r Athro Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Abertawe. Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion yn ymwneud ag addysg, recriwtio, cadw a dyrchafu. Mae teitl yr adroddiad, ‘Menywod Talentog
Read more