Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Academia Europaea: mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd yn cymryd siâp yng Nghaerdydd

11 Mawrth 2016

Mae Academia Europaea yn gymdeithas ryngwladol o wyddonwyr ac ysgolheigion o bob disgyblaeth, sy’n arbenigwyr ac arweinwyr yn eu meysydd pwnc, fel y cydnabuwyd gan eu cyfoedion. Gyda chanolfannau eisoes yn gweithredu yn Barcelona, ​​Wroclaw a Bergen, roedd yn newyddion cyffrous yn 2015 fod yr Academia a Chaerdydd wedi cytuno’n ffurfiol i sefydlu pedwerydd canolfan, yma yn y Brifysgol. Bydd Canolfan Wybodaeth Caerdydd yn ysgogi cysylltiadau a rhwydweithiau newydd ar draws ein rhanbarth, gan gynnwys y prifysgolion yng Nghymru, Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Phrifysgolion GW4 Bryste, Caerfaddon, Caerdydd a Chaerwysg.

Roedd gennyf ddiddordeb mawr i gwrdd â Louise Edwards, a ddechreuodd yn ei swydd fel Rheolwr y Ganolfan ar ddechrau mis Chwefror, ar ôl gweithio yn yr Hâg yn yr Iseldiroedd am naw mlynedd. Yr oedd yn dda clywed sut yr ydym eisoes wedi pasio cerrig milltir pwysig tuag at lansiad ffurfiol Canolfan Wybodaeth Caerdydd ym mis Mehefin. Mae gan y Ganolfan ei swyddfa ei hun yn Adeilad Hadyn Ellis ac mae’r Athro Ole Petersen, Ysgol y Biowyddorau, wedi ymgymryd â swydd Cyfarwyddwr Academaidd, gyda chymorth Swyddog Gweithredol, Judith Lockett, ac yn awr hefyd Louise.

Yn bwysig iawn, bydd Academia Europaea yn cymryd rhan mewn llunio polisi’r Undeb Ewropeaidd ar y lefel uchaf, drwy’r Mecanwaith Cyngor Gwyddonol (SAM), a sefydlwyd y llynedd i gefnogi’r Comisiwn Ewropeaidd gydag ansawdd, cyngor gwyddonol amserol ac annibynnol. Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi galwad cyllid i’r Academia a phedwar rhwydwaith Ewropeaidd arall i weithio gyda’i gilydd dros gyfnod o brosiect pedair blynedd i gynhyrchu astudiaethau, cyhoeddiadau, digwyddiadau ac adnoddau gwybodaeth ar y cyd. Ar ôl eu cymeradwyo, disgwylir i’r prosiect gychwyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn, gyda Chanolfan Caerdydd yn cymryd rhan weithredol drwy gydol yr amser.

Mae’r Grŵp Llywio ar gyfer Canolfan Caerdydd yn cynnwys yr Is-Ganghellor, yr Athro Dianne Edwards FRS a minnau o Gaerdydd, yn ogystal ag aelodau o Brifysgolion Munich, Abertawe a Southampton, y Gymdeithas Frenhinol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Bydd ein cyfarfod cyntaf ym mis Mehefin, i gyd-fynd â Chynhadledd Flynyddol yr Academia Europaea, a gynhelir gan Gaerdydd. Bydd y Gynhadledd Flynyddol yn denu aelodau o bob cwr o Ewrop ac mae ei rhaglen amrywiol yn cynnwys dadl ar Fecanweithiau Cyngor Gwyddonol, yn ogystal â symposia byr ar bynciau megis atgynyrchioldeb ymchwil, ymfudo a hunaniaeth. Uchafbwynt yw’r Ddarlith Erasmus, i’w rhoi gan y Seryddwr Brenhinol, yr Arglwydd Rees o Lwydlo.

Mae cofrestru yn agored i bob aelod o staff yng Nghaerdydd ac mae manylion pellach ar gael yma (gyda ffi cofrestru’n gynnar ar gael tan ganol Ebrill)