Day: 7 Mawrth 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Mawrth 2016

Posted on 7 Mawrth 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Academi Meddalwedd Genedlaethol wedi ennill ‘Gwobr Partneriaeth Gydweithredol’ yn y gwobrau ESTnet am ei phartneriaeth gydag Alacrity a Llywodraeth Cymru. Nodwyd mai Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd oedd y prif noddwyr yn y Gynhadledd BioCymru ddiweddar. Roedd hyn yn newid pwysig ar gyfer y gynhadledd hon ac roedd wedi bod yn
Read more