Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyffro’r Hanner Marathon

3 Mawrth 2016

Oherwydd y galw yn dilyn cyhoeddi tîm Prydain Fawr ar gyfer y digwyddiad, mae cyfle arall i chi gofrestru ar gyfer ras dorfol Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd.

Gallai’r ras, a fydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn 26 Mawrth fod y cyfarfod athletau mwyaf yng Nghymru ers Gemau’r Gymanwlad 1958. Rydym wedi sicrhau partneriaeth y bencampwriaeth, gan sicrhau amlygrwydd mawr yn y digwyddiad hwn sy’n cael ei ddarlledu ar draws y byd ar y BBC ac yn gyfle i ni i ddangos ein Prifysgol a’n dinas gyda’r llinell derfyn yn union y tu allan i’n hadeiladau.

Bydd miloedd o redwyr amatur, gan gynnwys 200 o staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr sy’n aelodau o Dîm Caerdydd, yn cael y cyfle i redeg yn ôl traed pencampwyr. Mae Mo Farah wedi cael ei gadarnhau fel llysgennad swyddogol y digwyddiad a bydd yr athletwyr Geoffrey Kamworor a Gladys Cherono o Kenya ymhlith y 200 o athletwyr elitaidd a ddisgwylir i redeg.

Bydd rhedwyr hefyd yn cael y cyfle i godi arian ar gyfer tri o achosion Prifysgol Caerdydd – cymorth i fyfyrwyr, ymchwil canser ac ymchwil dementia. Mae dros 30 o redwyr wedi cofrestru ar ein tudalennau JustGiving hyd yn hyn. Diolch!

Mae’r rhai hynny na allant efallai redeg y pellter (gan gynnwys fi) yn gallu dal i ymuno. Hyd yn hyn mae bron 240 o staff a myfyrwyr wedi ymuno fel gwirfoddolwyr swyddogol y ras i weithredu fel stiwardiaid, dosbarthwyr dŵr a marsialiaid ar y dechrau a’r diwedd.   Mae Prifysgol Caerdydd hefyd wedi gweithio gyda’r IAAF a Run4Wales i ddarparu lleoedd mynediad am ddim, dillad a chymorth hyfforddiant i 500 o redwyr dibrofiad a rhedwyr am y tro cyntaf o rai o’n cymunedau mwyaf difreintiedig. Aeth y lleoedd o fewn awr o gael eu cynnig a byddwn yn dilyn hynt rhai o’r rhedwyr hyn yn y cyfnod yn arwain at y ras ac ar y diwrnod.

Gydag iechyd y cyhoedd yn ffurfio rhan fawr o waith y ddau sefydliad, rydym wedi bod yn brysur yn hyrwyddo manteision ffordd iach, heini o fyw, ac mae tîm o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil i ddarganfod beth sy’n ysgogi pobl i redeg.   Dylai’r canfyddiadau helpu trefnwyr rasys torfol i ddenu ystod ehangach o gyfranogwyr yn y dyfodol. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth yn cynnwys y 500 o redwyr am y tro cyntaf sy’n cael cynnig cyngor ar atal anafiadau a mynediad i weithdai wedi eu rhedeg gan Inspire Performance Sports a Thîm Ffisiotherapi Ymarfer Corff Prifysgol Caerdydd. Mae’r ymchwil yn cyd-fynd â rhaglen Trawsnewid Cymunedau y Brifysgol, sy’n gweithio gyda chymunedau yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt mewn meysydd sy’n cynnwys iechyd, addysg a lles.

Ar gyfer yr holl rai sy’n rhedeg yn y digwyddiad, pob lwc gyda’r hyfforddiant! Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwych.

Gallwch gymryd rhan drwy gofrestru yma ar gyfer y ras.