Day: 29 Chwefror 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Chwefror 2016

Posted on 29 Chwefror 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod SPARK ar glawr y Bwletin UUK cyfredol. Nodwyd bod bwletin Prifysgolion Cymru wedi dweud nad yw wedi bod yn bosibl sefydlu cynllun benthyciad i ôl-raddedigion yng Nghymru ar gyfer 2016/17. Byddai’n rhaid i brifysgolion Cymru sicrhau y caiff y neges bod benthyciadau Lloegr yn gludadwy, ei chyfleu yn glir. Nid oes rhaid aros
Read more