Day: 8 Chwefror 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Chwefror 2016

Posted on 8 Chwefror 2016 by Mark Williams

• Nododd yr Athro Patricia Price ei bod am roi’r gorau i’w swydd fel y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Estynnodd aelodau’r Bwrdd eu dymuniadau gorau i’r Athro Price a chydnabod ei chyfraniad i’r Brifysgol. • Nodwyd y cafodd y ‘Gweithdy Strategaeth’ cyntaf ei gynnal ar 5 Chwefror
Read more