Day: 28 Ionawr 2016

Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2016

Posted on 28 Ionawr 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fel arfer, pan rwy’n ysgrifennu’r negeseuon ebost hyn, rwy’n ceisio peidio â dechrau â newyddion drwg. Yn wir, rwy’n ceisio canolbwyntio ar y newyddion da, ond rwy’n ofni y bydd hynny’n anodd y mis hwn. Ers cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17 (y soniais amdani yn ebost y mis diwethaf) rydym
Read more