Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Ionawr 2016

25 Ionawr 2016
 • Cafodd y Bwrdd Gweithredol ymateb CCAUC i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016/17. Trafodwyd effaith y toriadau arfaethedig ar y Brifysgol.
 • Cafodd y Bwrdd Gweithredol strwythur diwygiedig y Fframwaith Llywodraethu. Nodwyd bod y Bwrdd yn adolygu’r fframwaith ddwywaith y flwyddyn.  Bydd yr adolygiad nesaf yn cynnwys y gwaith ar Ganolfannau Ymchwil a’r Pwyllgor Moeseg a Gonestrwydd Ymchwil sydd ar waith ar hyn o bryd.  Cytunwyd ar y fframwaith, yn amodol ar strwythur wedi’i ddiweddaru ar gyfer Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.
 • Cafodd y Bwrdd Gweithredol gopi o Femorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd CCAUC. Nodwyd bod y Brifysgol bellach yn gweithredu o dan y fframwaith hwn.
 • Cafodd y Bwrdd y Rhaglen Buddsoddiad Cyfalaf presennol a’i rhestr blaenoriaeth.
 • Cafodd y Bwrdd bapur gan Ddirprwy Is-ganghellor Pennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ynghylch ehangu’r Ysgol Pensaernïaeth. Cytunodd y Bwrdd i ehangu’r Ysgol ar garlam.
 • Nodwyd bod uwch-staff Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol wedi cael ymweliad llwyddiannus â KU Leuven yn ddiweddar.
 • Cafodd y Bwrdd Gweithredol Ymateb Grŵp Russell i’r Papur Gwyrdd Addysg Uwch a’r Adolygiad Nyrsys.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

 • Adroddiad misol y Prif Swyddog Gweithredol.
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau Ystadau.
 • Y newyddion diweddaraf am y System Arloesedd.
 • Adroddiad am weithgareddau Ymgysylltu.
 • Adroddiad misol Ymchwil ac Arloesi.
 • Adroddiad am weithgareddau Rhyngwladol ac Ewropeaidd.