Skip to main content

Ionawr 25, 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Ionawr 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Ionawr 2016

Postiwyd ar 25 Ionawr 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol ymateb CCAUC i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016/17. Trafodwyd effaith y toriadau arfaethedig ar y Brifysgol. Cafodd y Bwrdd Gweithredol strwythur diwygiedig y Fframwaith Llywodraethu. Nodwyd […]