Day: 25 Ionawr 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Ionawr 2016

Posted on 25 Ionawr 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol ymateb CCAUC i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016/17. Trafodwyd effaith y toriadau arfaethedig ar y Brifysgol. Cafodd y Bwrdd Gweithredol strwythur diwygiedig y Fframwaith Llywodraethu. Nodwyd bod y Bwrdd yn adolygu’r fframwaith ddwywaith y flwyddyn.  Bydd yr adolygiad nesaf yn cynnwys y gwaith ar Ganolfannau Ymchwil a’r Pwyllgor Moeseg a Gonestrwydd
Read more