Day: 14 Rhagfyr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Rhagfyr 2015

Posted on 14 Rhagfyr 2015 by Mark Williams

Trafodwyd cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17. Nodwyd y byddai’r Brifysgol yn cyflwyno ymateb gan dynnu sylw at yr effaith y byddai toriadau o’r fath yn ei chael. Nodwyd bod yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau wedi gofyn yn ddiweddar i Ddatganiadau o Ddiddordeb gael eu cyflwyno ar gyfer ei Harchwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd.
Read more