Day: 30 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Tachwedd 2015

Posted on 30 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol gyflwyniad gan Simon Wright, y Cofrestrydd Academaidd, ynghylch sut mae Canolfan y Myfyrwyr yn dod yn ei blaen a’r broses gysylltiedig o ailddylunio gwasanaethau. Cyflwyno i’r Cyngor ym mis Rhagfyr fydd y cam nesaf.  Ni ddisgwylir i’r achos busnes terfynol gael ei gyflwyno tan fis Mai 2016. Nodwyd bod Bwrdd y
Read more


E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2015

Posted on 30 Tachwedd 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Bu Tachwedd 2015 yn fis cofiadwy i addysg uwch yn y DU; yn enwedig ac yn uniongyrchol yn Lloegr, ond yn sicr hefyd i’r cenhedloedd eraill gan gynnwys Cymru. Gwelwyd cyhoeddi’r Papur Gwyrdd hirddisgwyliedig â’r teitl ‘Cyflawni ein Potensial: Rhagoriaeth Addysgu, Symudedd Cymdeithasol a Dewis Myfyrwyr’. Ar 19 Tachwedd cyhoeddwyd Adolygiad Nurse o’r
Read more