Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau’r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn helpu i lunio ac arwain y Ganolfan Arloesedd Addysg. Y Ganolfan yw conglfaen y prosiect yn y Rhaglen Ymgysylltu Academaidd, sy’n rhan o’r Portffolio Addysg ehangach, ac sy’n fuddsoddiad hirdymor Caerdydd mewn dysgu ac addysgu. Ar ddydd Iau cawsom lansiad swyddogol y Ganolfan ac roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, gyda dros 200 o gydweithwyr yn ymuno â ni ar y diwrnod. Yn ystod y sesiynau, cawsom gyflwyniadau gwych gan amrywiaeth o academyddion sy’n dangos yr ansawdd uchaf a gwaith arloesol y maent eisoes yn ei wneud mewn dysgu ac addysgu. Tynnwyd sylw hefyd at rai o’r mentrau mawr y mae’r Ganolfan eisoes yn eu datblygu, megis arian arloesedd ar gyfer academyddion, fframwaith DPP newydd, banc adnoddau ar draws y Brifysgol, yn ogystal â manylu ar sut y gallwch gysylltu â’r Ganolfan i ddatblygu’r cynnig yn y tymor hwy. Rhoddodd y toriad cinio gyfle i gydweithwyr rwydweithio, i gael gwybod mwy am brosiectau eraill oddi mewn i’r portffolio, ac i archwilio eu meddyliau ac adborth. Mae hwn yn ddechrau newydd ym Mhrifysgol Caerdydd ac rydym yn annog cydweithwyr i ymgysylltu â ni i’n helpu i lunio’r tirwedd dysgu ac addysgu yn y dyfodol.