Skip to main content

Tachwedd 26, 2015

Cynnal rhagoriaeth ymchwil

Cynnal rhagoriaeth ymchwil

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2015 gan Paul Jewell

Yn gynharach eleni, cefais dasg gan yr Is-Ganghellor i arwain Research Forward, prosiect sy'n anelu at gynyddu incwm ymchwil a chyfaint, gan adeiladu ar ganlyniadau rhagorol REF 2014, a sefydlu […]

Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau'r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn […]