Day: 26 Tachwedd 2015

Cynnal rhagoriaeth ymchwil

Posted on 26 Tachwedd 2015 by Paul Jewell

Yn gynharach eleni, cefais dasg gan yr Is-Ganghellor i arwain Research Forward, prosiect sy’n anelu at gynyddu incwm ymchwil a chyfaint, gan adeiladu ar ganlyniadau rhagorol REF 2014, a sefydlu fframwaith a fydd yn siapio paratoadau ar gyfer REF 2020. Mae hyn yn rhywbeth y byddem yn dymuno ei wneud er gwaethaf y REF. Fel
Read more


Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Posted on 26 Tachwedd 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau’r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn helpu i lunio ac arwain y Ganolfan Arloesedd Addysg. Y Ganolfan yw conglfaen y prosiect yn y Rhaglen Ymgysylltu Academaidd, sy’n rhan o’r Portffolio Addysg
Read more