Day: 23 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Tachwedd 2015

Posted on 23 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol ddrafft yr adroddiad blynyddol am reoli pobl cyn ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd Gweithredol y tariffau llwyth gwaith treial diwygiedig. Cafodd y tariffau hyn eu cymeradwyo. Yn dilyn cyfarfod diweddar y Senedd, bydd yr adroddiad gan grŵp gorchwyl a gorffen Ymchwil Ymlaen ar gyfer y Bwrdd Gweithredol yn cael
Read more