Day: 16 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Tachwedd 2015

Posted on 16 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol ymatebion cychwynnol Grŵp Russell a UUK i’r Papur Gwyrdd Addysg Uwch ‘Fulfilling our Potential: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice’. Trafodwyd y meysydd y dylai Prifysgol Caerdydd ganolbwyntio arnynt yn ei hymateb.  Cytunwyd y byddai’r Adran Cynllunio yn cysylltu â’r Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, a’r Dirprwy Is-Ganghellor
Read more