Day: 9 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Tachwedd 2015

Posted on 9 Tachwedd 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur drafft ar Ddiffinio Uchelgais Ymchwil Academaidd Prifysgol Caerdydd. Cytunwyd y byddai rhai pwyntiau’n cael eu hegluro yn y papur cyn iddo gael ei gyflwyno gerbron y Senedd i’w drafod yn y cyfarfod ar 18 Tachwedd. Nodwyd bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi cytuno i gyd-ariannu swyddfa ymchwil ar
Read more