Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Tachwedd 2015

  • Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar y tariffau llwyth gwaith treial. Nodwyd bod yr Ysgolion peilot a oedd yn ymwneud â’r tariffau treial wedi cynghori y gallai caniatáu lle i fod yn hyblyg rhwng y categorïau weithio.  Ar ôl ei roi ar waith yn llawn, byddai’n golygu y gellid cael gwared ar yr arolwg TRAC maes o law. Cytunwyd y byddai trafodaethau pellach am y manylion yn cael eu cynnal gyda Dirprwy Is-Gangellorion y Colegau, a byddai’r Bwrdd yn derbyn papur wedi’i ddiweddaru.
  • Nodwyd bod Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol yn cael eu lansio yn San Steffan yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, gydag araith gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Stephen Crabb.
  • Nodwyd y bydd Y Lab yn cael ei lansio’n ffurfiol gan Leighton Andrews, AC, ar 3 Tachwedd.
  • Nodwyd y dewiswyd Prifysgol Caerdydd fel enillydd Gwobrau Pencampwr Cyflog Byw 2015 ar gyfer rhanbarth Cymru, ac roedd yr Athro Treasure wedi casglu’r wobr, ar ran y Brifysgol, yn gynharach.
  • Derbyniodd y Bwrdd bapur yn amlinellu’r gweithdrefnau diwygiedig ar gyfer cymeradwyo Mentrau Masnachol a Chwmnïau’r Brifysgol. Byddai’r strwythur newydd yn cael ei argymell i’r Cyngor, er mwyn ei gymeradwyo.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau Ystadau.
  • Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Amgylchedd Allanol gan yr Adran Cynllunio.
  • Adroddiad Misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd.