Day: 26 Hydref 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Hydref 2015

Posted on 26 Hydref 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar Faint a Siâp y Brifysgol, a chafwyd trafodaeth ar ddulliau amrywiol o weithredu. Cytunwyd y dylid ymgymryd â gwaith pellach, a’i drafod eto yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol. Derbyniodd y Bwrdd adroddiad ar Athena SWAN. Nodwyd nad oedd peidio â chael statws Athena SWAN Arian yn peri risg i’r
Read more