Day: 14 Hydref 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Hydref 2015

Posted on 14 Hydref 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar wallau arholiadau. Roedd yn nodi’r cynnydd a wnaed, ac yn cymeradwyo’r adroddiad ar gyfer ASQC a’r Senedd. Mae’r Bwrdd wedi derbyn ac yn cytuno ar bapur sy’n amlinellu’r broses a’r fframwaith newydd ar gyfer adrodd am Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol. Mae’r Bwrdd wedi derbyn a chymeradwyo adroddiad ar weithgarwch
Read more