Day: 5 Hydref 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Hydref 2015

Posted on 5 Hydref 2015 by Mark Williams

Nodwyd y croesawyd presenoldeb y Brifysgol yng nghynadleddau’r pleidiau gwleidyddol ac yn lansiad Sefydliad Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn ddiweddar. Nodwyd bod Heddlu De Cymru wedi cynnull uwchgynhadledd arweinyddiaeth a oedd yn cynnwys prifysgolion yng Nghaerdydd a Chyngor Caerdydd, er mwyn meithrin partneriaeth tymor hir i ddatblygu amgylchedd diogel ar gyfer trigolion ac ymwelwyr yng Nghaerdydd.
Read more