Day: 28 Medi 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 28 Medi 2015

Posted on 28 Medi 2015 by Mark Williams

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd Gweithredol am y gwaith parhaus o roi cyngor diogelwch i fyfyrwyr, a rhoi sicrwydd iddynt yng ngoleuni’r ymosodiadau rhywiol yn ardal Cathays. Nodwyd y cyflawnwyd dwy ran o dair o’r Rhaglen Ymgyfarwyddo i Staff Academaidd, ar gyfer staff academaidd newydd, a chafwyd adborth cadarnhaol. Nodwyd bod y Brifysgol wedi
Read more