Day: 14 Medi 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Medi 2015

Posted on 14 Medi 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar arian addysg uwch a phapur ar newidiadau rheoleiddio ym maes addysg uwch. Roeddent yn tynnu sylw at rai o’r problemau posibl yn sgîl newidiadau rheoleiddio tebygol yn Lloegr, a’r effeithiau posibl ar Gymru. Nodwyd bod y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn cael ei dorri ar gyfer myfyrwyr o Loegr, ond
Read more