Day: 7 Medi 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Medi 2015

Posted on 7 Medi 2015 by Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol y ddau adroddiad ffrwd gwaith terfynol ar gyfer Ymchwil Ymlaen – Allbynnau a Mynediad Agored ac Ôl-raddedig. Bydd yr adroddiad cyffredinol a’r argymhellion yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd ar 12 Hydref. Nodwyd y newidiadau yn rôl Deoniaid y Colegau. Penodwyd yr Athro Gill Bristow yn Ddeon Ymchwil ar gyfer
Read more