Day: 31 Gorffennaf 2015

E-bost mis Gorffennaf yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Gorffennaf 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydyn ni’n agosáu at ddiwedd blwyddyn academaidd arall, a dyma ni flwyddyn i’w chofio. Cawsom ganlyniad gwych yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac rydyn ni wedi sicrhau rhai llwyddiannau rhagorol o ran grantiau ymchwil, yn enwedig mewn perthynas â CUBRIC II a’r Sefydliad ar gyfer Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Cyflawnodd yr Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth
Read more