Day: 2 Gorffennaf 2015

#HE2030 – beth fydd plant tair blwydd oed heddiw yn ei ddisgwyl o’u profiad prifysgol?

Posted on 2 Gorffennaf 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mwynheais yn fawr gadeirio’r drafodaeth panel fywiog a ddaeth â’n Digwyddiad Portffolio Addysg, a fynychwyd yn dda iawn, i ben heddiw. Y pwnc dan sylw oedd “Sut bydd dysgu ac addysgu yn edrych yn ein sector yn 2030?” ac roedd y drafodaeth yn eang ei chwmpas. Beth fydd plant bach heddiw yn ei ddisgwyl o’u
Read more