Day: 30 Mehefin 2015

E-bost mis Mehefin yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 30 Mehefin 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Efallai i chi weld erthygl yn y Times Higher Education yn ddiweddar lle dyfynnir geiriau Mr Rob Behrens, prif weithredwr Swyddfa Dyfarnwr Annibynnol Addysg Uwch, fod y diwylliant goryfed yn y prifysgolion yn esgor ar ‘ymddygiad “laddish”’ ar y campws a bod hwnnw wedi’i gysylltu ag amryw o achosion o aflonyddu ac ymosod
Read more