Day: 29 Mehefin 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 29 Mehefin 2015

Posted on 29 Mehefin 2015 by Mark Williams

Nododd y Bwrdd fod gweledigaeth ymchwil ddrafft GW4 wedi cael derbyniad da yn y cyfarfod diweddar o Fwrdd GW4.  Daethpwyd i gytundeb ynghylch y pedair thema ymchwil oedd i gael eu datblygu: Dinasoedd; Dadansoddeg Data; Byw’n Iach (Caerdydd i gydlynu); a Dyfodol Cynaliadwy. Nodwyd bod ymgynghoriad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) ar yr adolygiad
Read more