Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru

13 Mehefin 2015

Heddiw cefais y pleser o fod y Gwestai Anrhydeddus yng ngorymdaith Seremonïol cwblhau hyfforddiant Adrannau Ymadawyr Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru (URNU). Roeddem yn hynod o ffodus gyda’r tywydd, a gliriodd, yn garedig iawn, fel y gallai’r Adrannau gymryd lle a hithau’n sych! Mae’r ‘Adrannau’ yn seremoni Llynges Frenhinol draddodiadol sy’n dyddio’n ôl i ddyddiau Nelson. Maent yn darparu cyfle ar gyfer cyflwyno medalau a gwobrau ac i nodi seremoni cwblhau hyfforddiant llwyddiannus canol-longwyr Anrhydeddus a Swyddogion Cadét wrth iddynt adael.

 

Llongyfarchiadau mawr iawn i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd ar fin graddio ac felly yn gadael URNU. Roedd yn fraint wirioneddol i glywed am y gweithgareddau rhyfeddol y maent wedi cymryd rhan ynddynt, tra hefyd yn astudio ar gyfer gradd, ac yr oeddwn yn falch iawn bod y brif wobr, Cleddyf y Frenhines URNU Cymru wedi ei ddyfarnu eleni – i un o fyfyrwyr Peirianneg Prifysgol Caerdydd – Midshipman Ellis.

 

Roedd heddiw hefyd yn ddiwrnod arbennig i Paul Thomas o’n Adran Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi, a gyflwynwyd gyda medal i nodi 10 mlynedd o wirfoddoli ymroddedig fel Is-gapten Llyngesol wrth gefn gyda URNU Cymru. Mae Paul wedi dangos ymrwymiad anhygoel i ddatblygiad y myfyrwyr hyn, gan gynnwys cyflwyno cyrsiau cydnabyddedig sifil mewn arweinyddiaeth a datblygu busnes. Yn wir, dim ond un sesiwn mwstro y mae wedi ei golli mewn 10 mlynedd – a hynny ar gyfer mynychu ‘parti gwaith’ Prifysgol Caerdydd!

 

Llawer o ddiolch i Is-gapten Slayman, Prif swyddog Llywodraethol URNU Cymru, a’i thîm, sy’n gwneud cymaint i helpu ein myfyrwyr i ddatblygu sgiliau bywyd pwysig tra yn y brifysgol.