Day: 9 Mehefin 2015

Noson Dathlu Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Posted on 9 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd heno. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau anhygoel cynifer o’n myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyd-gwricwlaidd eleni, gan gynnwys gweithredu fel Mentoriaid Myfyrwyr, gan gymryd rhan mewn heriau Menter a chwblhau Gwobr Caerdydd. Gwesteiwr y noson oedd Llywydd Undeb y Myfyrwyr,
Read more