Day: 8 Mehefin 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mehefin 2015

Posted on 8 Mehefin 2015 by Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol bapur oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am bob cais sy’n cael ei baratoi yn y Brifysgol am arian o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. Mae prosiect FLEXIS ymhlith y ceisiadau hyn, a disgwylir canlyniad y cais ar 24 Mehefin 2015. Cytunodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol i dderbyn £4.6 miliwn o gyfalaf o
Read more