Day: 4 Mehefin 2015

Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Posted on 4 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mae’r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil yn rhan sefydledig a llwyddiannus o’n portffolio datblygu staff. Heddiw, fe gynhaliwyd y sesiwn olaf o Arwain Timau Addysgu; cwrs byr newydd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu, a redir ar y cyd â’r Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch.
Read more