Day: 3 Mehefin 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Mehefin 2015

Posted on 3 Mehefin 2015 by Mark Williams

Nododd yr Athro Price i’r digwyddiad Llwybrau at Ieithoedd, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn ddiweddar, roi sylw i brosiectau estyn-allan ac iddo ddenu amryw byd o bobl. Tynnwyd sylw hefyd at arolwg y Cyngor Prydeinig o Dueddiadau Iaith Cymru ac at y tueddiadau sy’n peri pryder ynghylch addysgu ieithoedd tramor modern yn
Read more