Skip to main content

Mai 29, 2015

E-bost mis Mai yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Mai yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 29 Mai 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae canlyniad yr Etholiad Cyffredinol wedi esgor ar lawer mwy o eglurder i ni nag y disgwyliai neb ei weld. Am un peth, gwyddom y caiff refferendwm ei […]