Day: 29 Mai 2015

E-bost mis Mai yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 29 Mai 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae canlyniad yr Etholiad Cyffredinol wedi esgor ar lawer mwy o eglurder i ni nag y disgwyliai neb ei weld. Am un peth, gwyddom y caiff refferendwm ei gynnal ynghylch parhad ein haelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd. Bydd gwahaniaeth barn o fewn yr academi, wrth gwrs, ond rwy’n sicr mai’r peth gorau o ran
Read more